Kategorie

MAXIMAPA

MAXIMAPA
ELEKTRONICZNE MAPY DLA WODNIAKÓW

ZOBACZ

Regulamin


I. Postanowienia wstępne • Właścicielem sklepu internetowego Best-Sonar.pl jest firma Think Big Polska sp z o.o.
 • Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i mieści się pod adresem: www.best-sonar.pl.  Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu.
 • Oferty i cenniki znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Best-Sonar nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 • Wszystkie towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta lub dystrybutora/importera na warunkach zawartych w kartach gwarancyjnych.
 • Dowodem zakupu w Sklepie jest faktura VAT (wystawiana na firmę lub na osobę fizyczną, w zależności od danych umieszczonych w formularzu zamówienia) lub paragon, wystawiane w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

II. Realizacja zamówienia • Zamówienie w Sklepie Internetowym może złożyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Polski - zwana dalej Kupującym.
 • Zamówienia w Sklepie składać można 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu korzystając z witryny internetowej lub poczty elektronicznej.
 • Do złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie własnego konta poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego.
 • Każde zamówienie realizowane jest w kilku etapach. Pierwszym etapem jest złożenie zamówienia poprzez stronę Sklepu. Klient otrzymuje automatycznie na podany adres e-mail wiadomość zawierającą szczegółową informację na temat zamówienia wraz z linkiem zwrotnym w celu potwierdzenia autentyczności zamówienia. Drugim etapem jest akceptacja zamówienia przez dział handlowy Sklepu - Klient otrzymuje informacje o nadaniu nowego statusu dla jego zamówienia. Trzecim etapem jest realizacja zamówienia. Ostatni etap to wysyłka zamówionych towarów do Klienta (o czym jest on informowany osobnym komunikatem).
 • Zamówienie zostanie zrealizowane, gdy zamawiane przez Klienta towary i/lub usługi będą znajdowały się na stanie magazynu Sklepu Internetowego Best-Sonar. W przypadku anulowania zamówienia z powodu wydłużenia terminu dostawy, braku towarów lub usług, Klient zostanie o tym fakcie natychmiast poinformowany na podany adres e-mail.
 • Zamówienie można modyfikować do momentu otrzymania informacji o wysyłce towaru do Klienta. Po otrzymaniu na skrzynkę pocztową wiadomości e-mail o nadaniu przesyłki modyfikacje w zamówieniu nie będą uwzględniane. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji wszelakie koszty związane ze zwrotem zamówionego towaru ponosi klient, a zastosowanie mają szczegółowe warunki zwrotów opisane w rozdziale "Odstąpienie od umowy" niniejszego regulaminu.
 • Sklep Best-Sonar zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia lub jego zawieszenia/anulowania w ciągu 7 dni licząc od od daty jego złożenia, gdy dane podane w formularzu zamówienia będą budzić jakiekolwiek wątpliwości co do ich autentyczności (braku możliwości kontaktu ze względu na błędny numer telefonu i nieprawidłowy adres e-mail) bądź będą niekompletne. Klient każdorazowo o zaistnieniu takiej sytuacji jest informowany osobnym komunikatem zawierającym wyjaśnienia i propozycję rozwiązania problemu.
 • Zakup towarów ze statusem "brak" nie jest możliwy do czasu zmiany statusu towaru na "na zamówienie", "wysyłamy natychmiast", "wysyłamy w 24h", "wysyłamy w 48h" lub "wysyłamy w 72h".
 • Wydanie towarów i/lub usług następuje po zapłacie należności za zamówiony towar.
 • Sklep Best-Sonar zastrzega sobie prawo do bezspornego dochodzenia należności za zrealizowane zamówienia, które nie zostały anulowane przez Klienta przed otrzymaniem e-maila informującego o wysyłce towaru oraz za takie, które zostały do Klienta wysłane, ale z niewyjaśnionych przyczyn zamawiający nie odebrał zamówionego towaru. W szczególności powyższe dotyczy towarów oznaczonych na Stronie Sklepu statusem "na zamówienie".
 • Sklep Best-Sonar dokłada wszelkich starań aby dane techniczne, zdjęcia i opisy produktów dostępnych w sklepie były zgodne z rzeczywistością. Natomiast nie odpowiada za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę dokonaną przez producenta.
 • Różnica w wyglądzie produktu na zdjęciu umieszczonym na stronie internetowej i rzeczywistym wyglądem produktu nie może być podstawą roszczeń Kupującego wobec Sklepu Internetowego Best-Sonar.

III. Formy płatności • Wartość składanego zamówienia równa jest sumie cen wszystkich zamawianych towarów oraz kosztów ich transportu.
 • Dostępne formy płatności (opisane szczegółowo w zakładce "Sposoby płatności") w sklepie internetowym Multipoint to:
  • przelew zwykły - przelew kwoty równoważnej wartości zamówienia za pośrednictwem banku lub poczty. Wpłaty należy dokonać na numer konta widoczny w e-mailu potwierdzającym otrzymanie zamówienia przez sklep. W tytule wykonywanego przelewu należy umieścić unikalny numer zamówienia (widoczny w nagłówku e-maila potwierdzającego oraz w zakładce Transakcje na koncie użytkownika) - pozwoli to na sprawne skojarzenie płatności z zamówieniem. Po uznaniu środków równoważnych wartości zamówienia na Naszym koncie bankowym nastąpi realizacja zamówienia (o czym zostaniesz poinformowany odrębnym komunikatem w postaci wiadomości e-mail).
  • pobranie - kwotę równoważną wartości złożonego zamówienia należy uiścić gotówką, przy odbiorze przesyłki, kurierowi który je dostarczył. Kwota płatna przy odbiorze nie może być jednak wyższa niż 5000 PLN. Przygotuj odliczoną kwotę.
  • płatność w siedzibie firmy - w trakcie odbioru osobistego rozliczenia za złożone zamówienia prowadzone są w formie gotówkowej.

IV. Dostawa • Wszystkie wysyłki realizowane są wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej K-EX . W szczególnych przypadkach dostawa zamówienia może nastąpić za pośrednictwem innych firm spedycyjnych jak UPS, DHL bądź Siódemka, o czym klient będzie uprzednio informowany drogą mailową. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi sprzedawca (szczegółowe informacje związane z ubezpieczeniem przesyłek umieszczono w zakładce "Wysyłka".
 • Standardowy czas dostawy przesyłki nadanej przez Sklep wynosi 24 godziny robocze i liczony jest od chwili jej przekazania do firmy kurierskiej do momentu odbioru przez Klienta. Do czasu dostawy nie należy wliczać dni wolnych od pracy (tj. sobót i niedziel, świąt państwowych i kościelnych itp.). W szczególnych przypadkach (np. utrudnienia związane ze złymi warunkami atmosferycznymi, nieprzewidziane zdarzenia losowe itp.) czas dostawy może ulec wydłużeniu, za co Sklep nie ponosi odpowiedzialności.
 • W dniu nadania paczki Kupujący otrzyma pocztą elektroniczną powiadomienie o powyższym fakcie (szczegółowe informacje dotyczące terminów realizacji zamówień znajdziesz klikając tutaj). Tego samego dnia, w godzinach wieczornych, możliwe jest śledzenie przesyłki na stronie Sklepu Internetowego Best-Sonar za pośrednictwem konta użytkownika.
 • Paczki dostarczane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00. Późniejsze godziny doręczenia trzeba uzgadniać indywidualnie z firmą przewozową.
 • Jeżeli Kurier nie zastanie nikogo pod wskazanym adresem dostawy, zostawia Awizo z numerem kontaktowym. Należy uzgodnić z Kurierem kolejny termin dostawy.
 • Firma kurierska ponowi próbę dostawy w ciągu trzech kolejnych dni roboczych od daty pozostawienia Awizo. Bezpłatne są tylko dwie próby doręczenia przesyłki. Zmiana adresu dostawy w trakcie doręczenia jest bezpłatna jeżeli nowy adres jest w obrębie pierwotnego oddziału.
 • Na liście przewozowym oprócz adresu jest wpisany numer telefonu kontaktowego podany przy składaniu zamówienia, co pozwala Kurierowi na ewentualny kontakt przed próbą doręczenia paczki. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego przy próbie doręczenia przesyłki.
 • Kurier nie ma obowiązku wnoszenia paczek o wadze powyżej 30kg, dlatego przy cięższych przesyłkach Kupujący musi być przygotowany na ich samodzielne wniesienie.
 • Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego.
 • Przy odbiorze należy dokładnie sprawdzić opakowanie i zawartość. W przypadku zauważenia braków lub uszkodzeń należy spisać protokół szkody, w którym należy opisać uszkodzenia towaru, nawet najmniejsze uszkodzenia opakowania oraz datę i godzinę doręczenia Ci przesyłki przez kuriera (szczegółowe informacje na temat postępowania w tego typu sytuacji zawarto w zakładce "Wysyłka". Bez takiego zgłoszenia reklamacje dotyczące zawartości paczki nie będą uznawane.
 • Koszt transportu naliczany jest przy składaniu zamówienia. Aby sprawdzić jaki będzie ostateczny koszt dostawy Twojego zamówienia, należy dodać wszystkie produkty do koszyka, a następnie wybrać formę dostawy i płatności.

V. Anulata zamówienia


 • Klient ma prawo anulować zamówienie w każdym momencie przed zawarciem umowy kupna (e-mail informujący o wysyłce towaru do Klienta). W celu odwołania zamówienia prosimy powiadomić nasze Biuro Obsługi Klienta o zaistniałym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej: -------------------
 • Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia na każdym etapie jego realizacji w szczególności dotyczy to przypadków, w których na skutek oczywistych omyłek pisarskich lub błędów technicznych wystąpiła oczywista i rażąca niezgodność ceny.
 • Anulowanie zamówienia przez Kupującego w trakcie dostawy lub po dostarczeniu zakupionego sprzętu spowoduje obciążenie Kupującego kosztami przesyłki poniesionymi przez Sklep oraz kosztami zwrotu sprzętu do magazynu.
 • UWAGA! Towary oznaczone na stronie Sklepu Internetowego statusem "na zamówienie", po potwierdzeniu zamówienia, nie podlegają anulacie na żadnym etapie jego realizacji. Dlatego też prosimy o przemyślane dokonywanie zakupów dla tego typu towarów.

VI. Odstąpienie od umowy


 • Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy (szczegółowe informacje dotyczące odstąpienia od umowy znajdziesz tutaj).
 • W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie wraz ze stosownym oświadczeniem. Zwrot zostanie przez sprzedawcę przyjęty tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie niezmienionym, nie nosi nawet najmniejszych śladów użytkowania, zarysowań, mikrorys oraz jest nie uszkodzony. Dotyczy to również oryginalnego opakowania. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć kserokopię dowodu zakupu i dostarczyć do firmy na adres firmy:Think Big Polska 05-500 Piaseczno ul Jarząbka 15 z dopiskiem ZWROT. Ryzyko uszkodzenia w trakcie zwrotu ponosi Kupujący.
 • Zwrot uiszczonej przez klienta ceny towaru zostaje dokonany po otrzymaniu zwracanego produktu w terminie 14 dni na podany przez klienta numer konta bankowego.
 • Zwrotom na zasadach opisanych powyżej nie podlegają towary oznaczone na stronie Sklepu Internetowego statusem "na zamówienie".

VII. Reklamacje


 • Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów (szczegółowe informacje na temat realizacji roszczeń gwarancyjnych znajdują się tutaj).
 • W niektórych przypadkach firma NAVIO pośredniczy między użytkownikiem, a producentem w procesie reklamacji gwarancyjnej. W przypadku serwisowania towaru przez Sklep, koszt zwrotu przesyłki do Sklepu pokrywa Klient. Aby wysłać sprzęt w ramach reklamacji do Sklepu, klient jest zobowiązany do wypełnienia zgłoszenia reklamacyjnego (formularz reklamacyjny) i przesłania go na adres -------------------- Dla powyższego zgłoszenia zostanie nadany numer reklamacji - numer RMA. Paczki nie oznaczone tym numerem nie będą przyjmowane do serwisu - wrócą do Klienta, który będzie musiał zapłacić przewoźnikowi za transport w obie strony. Otrzymany zwrotnie numer RMA należy umieścić na liście przewozowym w polu UWAGI lub zamieścić w widocznym miejscu na paczce.
 • Reklamowany sprzęt powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu.
 • Do sprzętu musi być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje, opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Umożliwi to szybszą diagnozę usterki i realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne.
 • Do reklamowanego sprzętu prosimy o dołączenie kserokopii dowodu zakupu.
 • Jeżeli sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny, Klient ponosi koszty przesyłki oraz opłatę za diagnostykę.

VIII. Postanowienia końcowe


 • 1. Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym na stronie Sklepu Internetowego Best-Sonar są przetwarzane przez Firmę TBP w celach realizacji zamówienia (umowy sprzedaży) oraz w celach marketingowo-promocyjnych ( w tym za pośrednictwem poczty, telefonu, wiadomości SMS, poczty elektronicznej ) zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
 • 2. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Ceneo SA z siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez Sklep Best-Sonar oraz Ceneo SA, swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Multipoint (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).
 • Ceny oferowanych produktów zawierają opłatę KGO (Koszt Gospodarowania Odpadami) zgodnie z Ustawą z dnia 29.07.2005 r. Dz. U. 2005 r. Nr 180, poz. 1495 z późniejszymi zmianami.
 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.